Hodnocení našich zákazníků

Přečtěte si reálné recenze.
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1) Vstup do vířivky je povolen pouze v plavkách.

2) Vstup do sauny je povolen pouze bez plavek s použitím vlastní nebo zapůjčené osušky nebo prostěradla.

3) Před vstupem do vířivky a sauny je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek a sundat všechny náramky, řetízky a jiné doplňky

4) Ve vířivce je zakázaná konzumace jídla a nápojů.

5) Je zakázáno měnit nastavení vířivky (levá strana od displeje). Návštěvníci používají pouze tlačítka na pravé straně od displeje, kterými si zapínají jednotlivé trysky a mění barvy.

6) Je zakázáno měnit základní nastavení sauny. Návštěvníci mohou snížit nebo zvýšit teplotu sauny, případně vlhkost u bio sauny.

7) Ve vnitřních prostorech wellness a v pergole je zakázáno kouřit. Kouřit je možné na uzavřené venkovní terase.

8) Je zakázáno vypínat odsávání wellness. To musí být puštěné minimálně na polovinu výkonu, aby nedocházelo k tvorbě nadměrné vlhkosti. Při delším chodu vířivky doporučujeme zvýšit intenzitu odsávání na větší výkon.

9) V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním. Po prostorech wellness se pohybovat bos, popřípadě ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou. Provozovatel wellness nenese odpovědnost za poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svou neopatrností.

10) Návštěvníci jsou povinni opustit wellness prostory v čase, který měli rezervovaný a nebudou blokovat prostory wellness nově příchozím hostům.

Wellness neručí za případné zdravotní problémy způsobené využitím wellness. Jedná se zejména o osoby, kterým charakter jejich onemocnění neumožnuje využít všechny služby poskytované wellness. Např. u kardiovaskulárních chorob se nedoporučuje využívání finské sauny. Rovněž se doporučuje před využitím wellness konzultovat jeho návštěvu se svým ošetřujícím lékařem.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet